خدمات فوری!
بازرسی رایگان

کنترل موش ها
$25
خاموش کنترل موش ها
بازخرید پیشنهاد
خدمات فوری!
بازرسی رایگان

کنترل موش ها
$25
خاموش کنترل موش ها
بازخرید پیشنهاد

انواع موش

اکثر مردم در ایالات متحده با یکی از چهار نوع رایج موش روبرو می شوند: موش های نروژی، موش های سقفی، موش های وودرات و موش های برنج مارش. در زیر، جزئیاتی در مورد هر یک ارائه می دهیم.

نوع موش

کاری که Pespro انجام می دهد

بازدید اولیه

  • بازرسی و شناسایی مناطق آلوده به جوندگان
  • شرایط اطراف خانه را شناسایی کنید که منجر به فعالیت جوندگان می شوند
  • توصیه هایی ارائه کنید برای بهبود
  • مهر و موم کردن نقاط ورود و خروج
  • تله ها را نصب کنید و/یا طعمه در صورت نیاز

 

جوندگان-pespro

متخصصان Pespro یک بازرسی کامل از اموال شما انجام می دهند تا تشخیص دهند که آیا مشکل جوندگان قبلاً وجود دارد یا خیر. در طول این مدت، ما همچنین مناطقی را که ممکن است جوندگان را به خانه شما جذب کند شناسایی کرده و نقاط ورودی را پیدا می کنیم.

متخصصان ما آموزش دیده اند تا به هجوم های فعلی رسیدگی نکنند، بلکه از آلودگی های آینده نیز جلوگیری کنند 

ما درک می کنیم که هر گزینه درمانی مناسب شرایط شما نیست. به همین دلیل است که متخصصان ما با بازرسی اموال شروع می کنند و همه جا را جستجو می کنند تا جوندگان را در کجا پنهان کنند. ما تعیین می کنیم که آیا موش یا موش دارید و سپس با شما کار می کنیم تا راه حل درمانی مناسب برای نیازهای شما پیدا کنیم